Logo Logo
Rychlý Test protilátek IgM/IgG na Covid-19 - sada 1 ks v češtině
Rychlý Test protilátek IgM/IgG na Covid-19 - sada 1 ks v češtině
Krátky popis Exkluzívní produkt Rychlý Test protilátek IgM/IgG na Covid-19 - sada 1 ks v češtině u nás najdete po slevě od 220 Kč
Obvyklá cena
  • 220
  • 29000 Kč
  • 99 %
Hodnocení
RYCHLÝ TEST IgG / IgM COVID-19  je laterální průtokový imunochromatografický test pro kvalitativní detekci anti-SARSCoV-2 IgG a IgM ze vzorků lidské plné krve, séra nebo plazmy Test je velice jednoduchý a rychlý Sadou odeberete dvě kapky krve, kápnete booster a do 10min máte výsledek Český návod přílohou Přílohy ke stažení: Příbalový leták  Grafický prospekt CE certifikát COVID-19 IgG / IgM Rapid Test je laterální průtokový test pro současnou detekci a diferenciaci protilátek IgG a IgM ke koronaviru COVID-19 v lidské plné krvi, séru nebo plazmě Je určen pro použití odborníky jako screeningový test a jako pomoc při diagnóze virové infekce COVID-19 COVID-19 IgG / IgM rychlotest detekuje současnou přítomnost protilátek IgG a IgM proti koronaviru-COVID-19 během 15 minut Tento test je uživatelsky jednoduchý, nevyžaduje komplikované laboratorního vybavení a klade minimální požadavky na jeho úspěšné odborné provedení PRINCIP TESTU Rychlá testovací sada COVID-19 IgG / IgM (celá krev / sérum / plazma) je kvalitativní membránový imunotest pro detekci protilátek IgG / IgM viru COVID-19 v plné krvi, séru nebo plazmě Tento test se skládá ze dvou složek: složky IgG a složky IgM Testovací oblast je opatřena anti-lidskými IgM a IgG Během testování vzorek reaguje s částicemi potaženými antigenem COVID-19 v testovacím proužku Směs poté migruje vzhůru na membránu chromatograficky kapilárním působením a reaguje s anti-lidským IgM nebo IgG na testované oblasti V případě, že vzorek obsahuje IgM nebo IgG protilátky COVID-19, zobrazí se barevný proužek v testovací oblasti Pokud tedy vzorek obsahuje protilátky vůči COVID-19 IgM, objeví se barevný proužek v testovací oblasti M Pokud vzorek obsahuje protilátky COVID-19 IgG, objeví barevný proužek v testovací oblasti G V případě, že vzorek neobsahuje protilátky COVID-19, žádný barevný proužek se v obou testovacích oblastech neobjeví, což ukazuje na negativní výsledek V oblasti kontrolní linie se vždy objeví barevný proužek, který funguje jako procedurální kontrola správného objemu testovaného vzorku a nasáknutí membrány OBSAH BALENÍ Balení obsahuje 1 ks jednotlivě sterilně zabaleného rapidtestu s proužky s barevnými konjugáty a reaktivními činidly předem rozptýlenými na odpovídající oblasti Každý test obsahuje jednorázovou pipetu pro přidání vzorků Balení dále obsahuje fosforečnanem pufrovaný solný roztok a konzervační látku a příbalový leták obsahující návod k použití v ČEŠTINĚ POSKYTNUTÝ MATERIÁL • 1 ks rapidtestu • 1 ks pufr • 1 ks jednorázová pipeta • příbalový leták Potřebný materiál, který není součástí balení • nádobka na odběr vzorků (test z plné krve, séra nebo plazmy) • odstředivka • časovač VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ • Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti • V oblasti manipulace se vzorky nebo testovacími sadami nejezte, nepijte ani nekuřte • Zacházejte se všemi vzorky, jako by obsahovaly infekční agens Dodržujte zavedená bezpečnostní opatření proti mikrobiologickým rizikům během testování a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků • Při testování vzorků používejte ochranný oděv, jako jsou laboratorní pláště, jednorázové rukavice a ochrana očí • Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky POKYNY K PŘÍPRAVĚ ČINIDLA A SKLADOVÁNÍ Všechna činidla jsou připravena k použití tak, jak jsou dodávána Nepoužité testovací sady skladujte neotevřené při teplotě 4 °C - 30 °C Pozitivní a negativní kontroly by měly být udržovány při teplotě 4 °C až 8 °C Pokud jsou skladovány při teplotě 4 °C - 8 °C, zajistěte, aby před otevřením byla zkušební zařízení uvedena na pokojovou teplotu Zkušební zařízení je použitelné do data exspirace vytištěné na obalu Testovací sadu nezmrazujte a ani nevystavujte teplotě vyšší nad 30 °C POSTUP TESTU Zajistěte pokojovou teplotu vzorku a testovací sady Pokud je testovací vzorek zamražen, nechte jej před testem roztát a dobře jej promíchejte Umístěte rapidtest na čistý rovný povrch Pro vzorek plné krve: Naplňte pipetu vzorkem, a poté umístěte 2 kapky (asi 80 μL) vzorku do testovací jamky Objem se pohybuje kolem 80μL Ujistěte se, že nejsou přítomny žádné vzduchové bubliny Poté ihned přidejte 1 kapku bufferu (asi 40 μL) do testovací jamky Pro vzorek plasmy/séra: Naplňte kapátko vzorkem, a poté umístěte 1 kapku (asi 40 μL) vzorku do testovací jamky Objem se pohybuje kolem 80μL Ujistěte se, že nejsou přítomny žádné vzduchové bubliny Poté ihned přidejte 1 kapku ředidla vzorků (asi 40 μL) do testovací jamky Spusťte měření času Výsledek přečtěte za 15 minut Nečtěte výsledek po více než 30 minutáchChcete-li se vyhnout záměně, zlikvidujte po interpretaci výsledku testovací sadu jako infekční materiál HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ pozitivní výsledky IgG pozitivní:* Objeví se barevný proužek v kontrolní oblasti (C) a v oblasti testovací linie G (G) se také objeví barevný proužek Výsledek na COVID-19 specific-IgG je pozitivní a pravděpodobně indikuje sekundární COVID-19 infekci IgM pozitivní:* Objeví se barevný proužek v kontrolní oblasti (C) a v obla sti testovací linie M (M) se také objeví ba revný proužek Výsledek na COVID-19 specific-IgM protilátky je pozitivní a svědčí o primární COVID-19 infekci IgG a IgM pozitivní:* Objeví se barevný proužek v kontrolní oblasti (C) a v obou oblastech testovací linie G a M by se měly objevit dvě barevné čárky (G a M) Intenzita barev čárky se nemusí shodovat Výsledek na COVID-19 specific-IgG a IgM protilátky je pozitivní a svědčí o sekundární COVID-19 infekci *POZNÁMKA: Intenzita barvy v oblasti (oblastech) testovací linie (G a M) se bude lišit v závislosti na koncentraci COVID-19 protilátek ve vzorku Proto jakýkoliv odstín barvy v oblasti (oblastech) testovací linie (G a M) by měl být považován za pozitivní negativní výsledky V oblasti kontrolní linie (C) se objeví barevná čárka V linii testovací oblasti G a M (G a M) se neobjeví žádná čárka neplatný výsledek V oblasti kontrolní linie (C) se nic neobjeví Nedostatečné množství pufru nebo nesprávné procedurální techniky jsou nejpravděpodobnější důvody selhání kontrolní oblasti Zkontrolujte postup a opakujte jej s novým rapidtestem Pokud problém přetrvává, přestaňte okamžitě používat testovací sadu a kontaktujte svého místního distributora KONTROLA KVALITY 1 Interní kontrola: Tento test obsahuje vestavěnou kontrolní funkci, oblast C Kontrolní oblast C začíná fungovat po přidání vzorku a ředidla vzorku Jinak zkontrolujte celý postup a opakujte test s novým zařízením 2 Externí kontrola: Národní regulační předpisy doporučují používat externí kontroly, pozitivní a negativní (poskytnuté na vyžádání), aby se zajistilo řádné provedení testu KONTROLA KVALITY Rychlotest COVID-19 IgG / IgM byl hodnocen předním komerčním testem využívajícím klinické vzorky Výsledky ukazují, že přesnost je 90,19% OMEZENÍ TESTU 1 Při testování musí být pečlivě dodržen postup testu a interpretace výsledků testu na přítomnost protilátek proti viru COVID-19 v séru nebo plazmě od jednotlivých subjektů Nedodržení postupu může vést k nepřesným výsledkům 2 Rychlotest COVID-19 IgG / IgM je omezen na kvalitativní detekci protilátek proti viru COVID19 v lidské plné krvi, séru nebo plazmě Intenzita testovacího proužku nemá lineární korelace s titrem protilátky ve vzorku 3 Rychlotest COVID-19 IgG / IgM nelze použít k rozlišení toho, zda je infekce primární nebo sekundární Při tomto testu nemohou být poskytnuty žádné informace o sérotypech COVID-19 4 Negativní nebo nereaktivní výsledek u jednotlivého subjektu naznačuje absenci detekovatelných protilátek proti viru COVID-19 Negativní nebo nereaktivní výsledek testu však nevylučuje možnost expozice nebo infekce virem COVID-19 5 Negativní nebo nereaktivní výsledek může nastat, pokud je množství protilátek viru COVID-19 přítomných ve vzorku pod detekčními limity testu, nebo pokud protilátky, které jsou detekované, nejsou přítomny během stadia nemoci, ve které je odebrán vzorek 6 Některé vzorky obsahující neobvykle vysoký titr heterofilních protilátek nebo revmatoidního faktoru může ovlivnit očekávané výsledky 7 Pokud symptomy přetrvávají, i když je výsledek rychlotestu COVID-19 IgG / IgM negativní nebo nereaktivní, doporučuje se pacientovi za několik dní později opět odebrat vzorek nebo provést test s alternativním zkušebním zařízením 8 Výsledky získané tímto testem by měly být interpretovány pouze ve spojení s jinými diagnostickými postupy a klinickými nálezy SEZNAM SYMBOLŮ VÝROBCE Safecare Biotech (Hangzhou) Co,Ltd Building 2/203, No 18 Haishu Rd Cangqian Sub-district, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang China 311121 Zástupce v EU: Wellkang Ltd 16 Castle St, Dover, Kent, CT16 1PW, England, UK   DŮLEŽITÁ INFORMACE:  Test je určen pro profesionální použití Není určen veřejnosti pro sebetestování Provedením objednávky stvrzujete, že produkt určený výrobcem pro profesionální použití, bude použit výhradně zdravotnickým pracovníkem dle návodu k použití 
Další produkty v kategorii Covid-19